Comunicació per a pimes i institucions
Comunicació per a pimes i institucions

Campanyes

Campanyes

Un pla ben definit ens ajudarà a saber en tot moment en quin punt ens trobem a l’hora de tirar endavant una campanya

Concepte

Busquem la millor manera de comunicar la nova proposta, d'arribar a nous clients potencials o de difondre una acció o esdeveniment

Continguts

Elaborem els materials en els diferents suports: web, newsletter, xarxes socials, notes de premsa, informació comercial...

Coordinació

Decidim el calendari de les accions i publicacions, triem les fonts de continguts, segmentem els missatges i els públics

Seguiment

A mesura que avança la campanya, mesurem l'impacte i la resposta i documentem els resultats per preparar la propera

+ serveis

Pla de comunicació

Continguts